prekrškiPREKRŠKI.COM

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Ste prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Kljub temu, da ste presegli 18 kazenskih točk in ste morda celo že prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, ni še vse izgubljeno, saj lahko vložite predlog za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ker mora biti predlog ustrezno obrazložen in podprt z verodostojnimi dokazili, vam predlagamo, da nas čim prej kontaktirate in pomagali vam bomo.

Predlagamo vam, da:

  • nas pokličete na 051 421 701 in si pridobite potrebne informacije,
  • nam pošljete skeniran ali fotografiran sklep na e-mail: info@prekrski.com, ali fotokopiran sklep na naslov: Justicija d.o.o., Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, oziroma se osebno oglasite v naši pisarni,
  • se naročite na kontrolni zdravstveni pregled in pridobite zdravniško spričevalo, ki je pogoj za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Kontaktirajte nas. Pomagamo vam s predlogom za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Prekrški.com

Justicija d.o.o.

Odvzem vozniškga dovoljenja

Ste z enim prekrškom dosegli 18 kazenskih točk in vam je bilo vozniško odvzeto na kraju? Vozniško dovoljenje lahko dobite nazaj še pred zaključkom postopka o prekršku.

Prenehanje veljavnosti vozniške

Ste v zadnjih dveh letih storili več prekrškov za katere vam je bilo izrečenih skupno 18 ali več kazenskih točk in vam grozi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Zaseg motornega vozila

Ste zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja ostali brez motornega vozila? Ni še vse izgubljeno, lahko ga dobite nazaj.