prekrškiPREKRŠKI.COM

Zaseg motornega vozila

Vrnitev začasno zaseženega motornega vozila

Nova slovenska prometna zakonodaja za precej prekrškov predvideva začasni zaseg motornega vozila, s katerim je bil storjen prekršek, tudi, če prekrška ni storil lastnik vozila. Sodišče nato odloči, ali se bo vozilo vrnilo lastniku, šlo v prodajo, ali celo v razrez. S predlogom za vrnitev začasno zaseženega vozila vam bo lahko vozilo vrnjeno.

Predlagamo vam, da:

  • nas pokličete na 051 421 701 in si pridobite potrebne informacije,
  • nam pošljete skeniran ali fotografiran sklep na e-mail: info@prekrski.com, ali fotokopiran sklep na naslov: Justicija d.o.o., Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, oziroma se osebno oglasite v naši pravni pisarni,

Kontaktirajte nas, Pomagamo vam s predlogom za vrnitev zaseženega motornega vozila.

Prekrški.com

Justicija d.o.o.

Odvzem vozniškga dovoljenja

Ste z enim prekrškom dosegli 18 kazenskih točk in vam je bilo vozniško odvzeto na kraju? Vozniško dovoljenje lahko dobite nazaj še pred zaključkom postopka o prekršku.

Prenehanje veljavnosti vozniške

Ste v zadnjih dveh letih storili več prekrškov za katere vam je bilo izrečenih skupno 18 ali več kazenskih točk in vam grozi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Zaseg motornega vozila

Ste zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja ostali brez motornega vozila? Ni še vse izgubljeno, lahko ga dobite nazaj.